Vữa rót/ định vị

  • Vữa không ngót Sikadur-42 MP

    0 out of 5
    • Sikadur-42 MP là vữa epoxy, có thể chảy lỏng, tự san bằng cho bê tông, đá thép, nhôm, xi măng, amiang, gỗ, polyeste và epoxy. Sikadur-42 MP  đạt tiêu chuẩn tại Việt Nam và nước ngoài
    10.000